ODBORNÝ VÝCVIK - INFORMACE, pracoviště odborného výcviku


Mgr. Blahníková Ilona, zástupce ředitele pro odborný výcvik
Praha 8 – Invalidovna, Molákova 36/578,   tel.: 222 232 585, 774 402 499; ilona.blahnikova@souhair.cz
Bc. Lucie Goldbrichtová, vedoucí učitelka odborného výcviku
Praha 8 – Invalidovna, Molákova 36/578,   tel.: 284 685 332, 778 979 166; lucie.goldbrichtova@souhair.cz

Odborný výcvik je na našem SOU zajišťován na 5 pracovištích odborného výcviku.
Pro každý ročník je určeno jedno pracoviště s dvousměnným a jedno pracoviště s jednosměnným provozem.

 
Tento web nezpracovává žádné cookies
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín