ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018:


Organizace školního roku se řídí vyhláškou MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění
a metodickým pokynem MŠMT č.j. MSMT – 12165/2016-1 ze dne 11. května 2016.

Vyučování ve školním roce 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017 a končí v pátek 29. června 2018.

 I. pololetí: začíná 4. 9. 2017 a končí 31. 1. 2018. Vysvědčení bude předáno s datem 31. 1. 2018.
II. pololetí: začíná 1. 2. 2018 a končí 29. 6. 2018. Vysvědčení bude předáno s datem 29. 6. 2018.

Datum předání vysvědčení žákům 3. ročníků oboru středního vzdělání s výučním listem a 3. ročníkům nástavbového studia středního vzdělání s maturitní zkouškou při zaměstnání bude stanoveno po projednání plánů ZZ a MZ do 31. 3. 2018.

PRÁZDNINY
Podzimní:26.10.2017a27.10.2017  
Mimořádné:  
Vánoční:23.12.2017-02.01.2018  Vyučování začíná ve středu 3. 1. 2018
Pololetní:02.02.2018  
Jarní:12.02.2018-18.02.2018  Vyučování začíná v pondělí 19. 2. 2018
Velikonoční: 29.03.2018-30.03.2018  Vyučování začíná v úterý 3. 4. 2018
Hlavní:02.07.2018-31.08.2018  Vyučování ve školním roce 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
listopad 2017  třídy AB v 16:30 hodin  třídy CD v 17:00 hodin   
duben 2018  třídy CD v 16:30 hodin  třídy AB v 17:00 hodin  
 
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín,   Webmaster