ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024:


Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a temíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začíná v pondělí 4. září 2023 a končí v pátek 28. června 2024.

 I. pololetí: začíná 4. 9. 2023 a končí 31. 1. 2024.
II. pololetí: začíná 1. 2. 2024 a končí 28. 6. 2024.

PRÁZDNINY
Podzimní:26.10.2023a27.10.2023  
Mimořádné:  
Vánoční:23.12.2023-02.01.2024  Vyučování začíná ve středu 3. 1. 2024
Pololetní:02.02.2024  
Jarní:12.02.2024-18.02.2024  Vyučování začíná v pondělí 19. 2. 2024
Velikonoční: 28.03.2024  Vyučování začíná v úterý 2. 4. 2024
Hlavní:29.06.2024-01.09.2024  Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
14. listopadu 2023  třídy A, B od 16:30 hodin  třídy C, D od 17:00 hodin   
22. dubna 2024  třídy C, D od 16:30 hodin  třídy A, B od 17:00 hodin  
TŘÍDNÍ SCHŮZKY – ODBORNÝ VÝCVIK
14. listopadu 2023  třídy A, B od 17:00 hodin  třídy C, D od 16:30 hodin   
22. dubna 2024  třídy C, D od 17:00 hodin  třídy A, B od 16:30 hodin  
 
Tento web nezpracovává žádné cookies
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín