ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022:


Organizace školního roku se řídí vyhláškou MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění
a metodickým pokynem MŠMT č.j. MSMT-2939/2018-3 ze dne 19. února 2018.

Vyučování ve školním roce 2020/2021 začíná ve středu 1. září 2021 a končí ve čtvrtek 30. června 2022.

 I. pololetí: začíná 1. 9. 2021 a končí 31. 1. 2022.
II. pololetí: začíná 1. 2. 2022 a končí 30. 6. 2022.

PRÁZDNINY
Podzimní:27.10.2021a29.10.2021  
Mimořádné:  
Vánoční:23.12.2021-02.01.2022  Vyučování začíná v pondělí 3. 1. 2022
Pololetní:04.02.2022  
Jarní:14.03.2022-20.03.2022  Vyučování začíná v pondělí 21. 3. 2022
Velikonoční: 14.04.2021  Vyučování začíná v úterý 19. 4. 2022
Hlavní:01.07.2022-31.08.2022  Vyučování ve školním roce 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. září 2022
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
listopad 2021  třídy XX od 16:30 hodin  třídy YY od 17:00 hodin   
duben 2022  třídy XX od 16:30 hodin  třídy YY od 17:00 hodin  
 
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín,   Webmaster