ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019:


Organizace školního roku se řídí vyhláškou MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění
a metodickým pokynem MŠMT č.j. MSMT – 12165/2016-1 ze dne 11. května 2016.

Vyučování ve školním roce 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018 a končí v pátek 28. června 2019.

 I. pololetí: začíná 3. 9. 2018 a končí 31. 1. 2019. Vysvědčení bude předáno s datem 31. 1. 2019.
II. pololetí: začíná 1. 2. 2019 a končí 28. 6. 2019. Vysvědčení bude předáno s datem 28. 6. 2019.

Datum předání vysvědčení žákům 3. ročníků oboru středního vzdělání s výučním listem a 3. ročníkům nástavbového studia středního vzdělání s maturitní zkouškou při zaměstnání bude stanoveno po projednání plánů ZZ a MZ do 31. 3. 2019.

PRÁZDNINY
Podzimní:29.10.2018a30.10.2018  
Mimořádné:  
Vánoční:22.12.2018-02.01.2019  Vyučování začíná ve čtvrtek 3. 1. 2019
Pololetní:01.02.2019  
Jarní:18.02.2019-24.02.2019  Vyučování začíná v pondělí 25. 2. 2019
Velikonoční: 18.04.2019  Vyučování začíná v úterý 23. 4. 2019
Hlavní:29.06.2019-01.09.2019  Vyučování ve školním roce 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
listopad 2018  třídy AB  třídy CD   
duben 2019  třídy CD  třídy AB  
 
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín,   Webmaster