Projekt HAIR


Naše škola se účastní od října 2013 projektu HAIR, který se zabývá přípravou moderní učebnice angličtiny, která je určena studentům oboru Kadeřník v Česku a na Slovensku.
Projektu se účastní školy v Česku, Slovensku, Finsku a Velké Británii. Za účelem přípravy učebnice se uskutečnila dvě partnerská setkání. První bylo 21. až 22. 11. 2013 ve finském Porvoo a druhé se uskutečnilo v Praze 27. 8. 2014. Účastníci si vyměnili cenné zkušenosti v oblasti výuky kadeřníků angličtině.
Učebnice je doplněna o e-learning, který slouží pro domácí přípravu žáků. Žáci si v něm procvičují poslech a slovní zásobu. Učebnice
je velmi vhodná pro přípravu k nové závěrečné zkoušce. Její součástí
je v písemné části také angličtina se zaměřením na odborný jazyk.
Plakát projektu HAIR
Více informací najdete na webu projektu http://hair.cfme.net
 
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín,   Webmaster